Seeking Lambda

Beyond Kaplan-Meier

Statistical Analysis of Immunicum Phase II MERECA Results Link to Swedish version Disclaimer: All statistical modeling has inherent uncertainties and potential errors, and do not guarantee the predicted results. This post should not be seen as final evidence about the outcome of the studies, but only as a reasonable estimation based on an, in myContinue reading “Beyond Kaplan-Meier”

Bortom Kaplan-Meier

Statistisk analys av Immunicum Phase II MERECA-resultat Link to English version Disclaimer: All statistisk modellering av okända variabler har inneboende osäkerheter och potentiellt okända felkällor, och garanterar inte de resultat som förutsägs. Detta inlägg ska inte ses som ett slutgiltigt bevis angående resultat, utan som en kvalificerad uppskattning baserad på vad jag bedömer är enContinue reading “Bortom Kaplan-Meier”